MuraDrava
 
 

Ljutomer

Ljutomer

Ljutomer

Občina Ljutomer, s sedežem na Vrazovi ulici 1, 9240 Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994. Občinski praznik praznuje občina 9. avgusta, kar se, sedaj že tradicionalno, obeleži s prireditvijo »Prleški sejen po celen Lotmerki«. Županja občine je mag, Olga Karba, občinsko upravo vodi direktor Tomislav Zrinski.

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda tako, da sta v občini dva geografsko in gospodarsko povsem različna predela. Severovzhodni je izrazito ravninski s polji, travniki, gozdovi manjših površin ter z večjimi strjenimi naselji in jugozahodni izrazito gričevnat predel z vinogradi, gozdovi in raztresenimi naselji. Nadmorska višina se giblje od 170 m v ravnini in do 352 m v gričevju.

Občina šteje 11.773 prebivalcev in se razprostira na 107 km2. Obsega 44 naselij (Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje Krištanci, Kuršinci, Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v Sl. Goricah, Mota, Noršinci pri Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Podgradnje, PrecetinciPresika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova Graba, Sitarovci, Slamnjak, SP. Kamenščak, Stara cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zg. Kamenščak, Železne Dveri) katere so razdeljene v 9 krajevnih skupnosti.

V občini imamo 4 osnovne šole z 1167 učenci, srednjo šolo - gimnazijo, katero obiskuje 620 dijakov, glasbeno šolo z 240 učenci ter vrtce, v katere je vključeno 397 otrok.

Najpomembnejše gospodarske dejavnosti Občine Ljutomer so: kmetijstvo, vinogradništvo, živilsko-predelovalna, tekstilna in lesno-predelovalna industrija, trgovina, gostinstvo in turizem, gradbeništvo ter druge storitve.

V Občini Ljutomer je izredno bogata tradicija obrtništva, saj je registrirano preko 350 obrtnikov, samostojnih podjetnikov in malih podjetij. Dejavnosti obrtnikov sledijo dejavnostim podjetij, obstajajo pa tudi druge pomembne in zanimive dejavnosti, kot so: prevozništvo, kovaštvo, domača in umetna obrt, pekarstvo in druge.

V občini Ljutomer je od skupno 5705 aktivnih prebivalcev, zaposlenih 4615, od tega je 322 kmetovalcev.

Ljutomer, osrčje Prlekije, se kot naselje omenja že leta 1242, leta 1265 pa je postal trg. Kraj in okolico so pestile kuge, požari in vpadi Turkov in krucov. Ideja o Zedinjeni Sloveniji je zaživela leta 1868 na I. slovenskem taboru v Ljutomeru, na kar smo ljutomerčani še posebej ponosni.

Leta 1927 je Ljutomer dobil mestne pravice. Knjižnica, muzej, galerija, konjeništvo in razna društva nadaljujejo tradicijo slovenskega narodnega preporoda 19. stoletja.

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer je bilo ustanovljeno leta 1871 in spada med najstarejša gasilska društva na Slovenskem. Ustanovljeno je bilo kot 1. gasilsko društvo v Pomurju in 4. v Sloveniji.

Mestno jedro sestavljajo trije trgi s svojimi znamenji. V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika, ki stoji na Miklošičevem trgu se prepleta gotski in bogat baročni stil. Na Glavnem trgu stoji prenovljena Mestna hiša, nekdanji stari trški Rotovž iz leta 1833.

Iz osrčja Prlekije izhaja veliko pomembnih mož, ki ustvarjali v slovenskem prostoru: Fran Miklošič (1813-1891), jezikoslovec in rektor dunajske univerze; Karol Grossman (1864 – 1929), avtor prvega slovenskega filmskega zapisa; Slavko Osterc (1895 – 1947), skladatelj, glasbeni pedagog; Matija Slavič (1877-1958), teolog, publicist; Cvetko Golar (1879 – 1965), pesnik in dramatik; Ante Trstenjak (1894 – 1970), akademski slikar in mnogi drugi.

Mesto Ljutomer ima večstoletno vinogradniško tradicijo. V neposredni bližini, natančneje v Železnih dverih in na Jeruzalemu, primerna tla in ugodna mikroklima omogočata gojenje najkvalitetnejših vinskih sort. Prekrasen razgled, ki ga nudi vožnja po Jeruzalemski vinsko turistični cesti, s postanki na gostoljubnih vinotočih in kmečkih turizmih, navduši številne obiskovalce. Ljutomer pa je znan tudi po odličnih sirih in iskrih konjih – kasačih. Na mestnem hipodromu se v poletni sezoni odvijajo tradicionalne kasaške dirke. Rekreacijski center ob mestnem parku razpolaga z letnim kopališčem, teniškimi in ostalimi igrišči. Ljutomer je znan tudi po lončarskih mojstrih, ki izdelujejo predvsem barvno keramiko, ter glazirane okrasne predmete. V Moravcih v Slovenskih goricah pa se nahaja tudi termalno kopališče s camping prostorom.

Občina Ljutomer je v letu 1999 ustanovila Javni gospodarski zavod za turizem Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer, ki deluje v smislu pospeševanja turizma in promocije na področju občine. Podrobnejše turistične informacije so na razpolago na spletnih straneh LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE.

Malokje sta lepota in prisrčnost narave tako lepo združeni s prijaznostjo in gostoljubnostjo ljudi, kot je to na območju Prlekije. Klopotec, to staro štajersko kolo na veter, edinstveno strašilo za ptice, vam bo pokazal pot. In če boste obiskali te kraje, boste odšli zadovoljni, ker boste odkrili življenje in dotlej neznane privlačnosti.